• PAKIETY PROMOCYJNE
  SERWERY RACK 1USERWERY RACK 2USERWERY W OBUDOWIE TOWER
 • Serwery Dedykowane
  Platformy serwerowe dla usług gier online (gameservers).Platformy serwerowe dla usług hostingowych.Platformy serwerowe dla usług wirtualizacyjnych.Serwery baz danych.Serwery usług krytycznych - Big DataSerwery danych zapasowych - Backup i szybkiego dostępu.
 • Kolokacja
  Certyfikat ISO/IEC 27001:2013Kolokacja szaf telekomunikacyjnychDzierżawa przestrzeni rakowychKolokacja serwerów RACK i TOWERStały monitoring i statystyki
 • Serwery Zarządzane
  Pełna administracja urządzeniami klienta Pełna administracja i zarządzanie serwerami dzierżawionymi Monitoring Kontrola aktualizacji i bezpieczeństwa Obsługa techniczna użytkowników usług sieciowych

Aktualnosci

Procedury specjalne w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego epidemią koronawirusa.

Procedury specjalne w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego epidemią koronawirusa.

 Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy iż wszelkie usługi zarówno już świadczone oraz wdrożenia nowych usług są zabezpieczone i wykonywane na bieżąco.
Ciągłośc usług jest całkowicie zachowana a procedury zabezpieczające wdrożone.
Jednak w zaistniałej sytuacji  zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wprowadzenia ograniczeń i procedur dotyczących wstepu do pomieszczeń kolokacyjnych.
Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą nastepujące ograniczenia w dostępie fizycznym do pomieszczeń kolokacynych:
 
1. Bezpośredni dostęp do pomieszczeń kolokacyjnych zapewniany jest tylko w sytuacjach awaryjnych, lub uzasadnionych koniecznością prewencyjnego utrzymania usług.
2. Do pomieszczeń kolokacyjnych może wejśc jednocześnie jedna osoba.
3. Pomiędzy wizytami w pomieszczeniach o obiegu zamkniętym obowiązuje 30 minut przerwy na wymianę powietrza.
4. Pracownicy centrum danych mają prawo odmówić dostępu w przypadku gdy osoba wizytujaca:
- wykazuje objawy infekcji (wypieki, podwyższona temperatura, kaszel, katar)
- odmawia zgody na wykonanie zdalnego pomiaru tempreratury 
- odmawia użycia środków zabezpieczajcych (użycia maseczki, rękawiczki  lub użycia żelu antybakteryjnego udostępnionego w pomieszczeniach toalet przed wejściem na teren centum danych)
5. Dostęp fizyczny do centrum danych moze wykonywać jednynie osoba wskazana na liście osób upoważnionych.
6. Zabrania się wprowadzania osób innych niz opisane w pkt.5 ( osób towarzyszących osobom upowaznionym).
7. Instalacje sprzętu, deinstalacje sprzętu , wykonywanie połączeń odbywa sie w formie jego przekazania w pomieszczeniu przejściowym i wykonywane jest na zasadach "remote hands" przez pracowników centrum danych.
8. Konieczne naprawy uszkodzeń wewnętrznych sprzętu lub wymiana podzespołów wewnętrznych odbywa się poza pomieszczeniami kolokacjnymi w miejscu przejściowym po demontażu przez pracownika centrum danych ( usługi te w godzinach biurowych sa wykonywane bez opłat).
 
 
Liczymy na zrozumienie w zaistniałej sytuacji.
Korzystamy z technologii:
Copyright © 2007-2012 Warszawa / Warsaw, Poland - eTOP Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwery dedykowane, kolokacja, serwery VPS