Procedury specjalne w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego epidemią koronawirusa.

Procedury specjalne w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego epidemią koronawirusa.

  Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż wszelkie usługi, zarówno już świadczone jak i wdrożenia nowych są zabezpieczone i wykonywane na bieżąco.
 
Ciągłośc usług jest całkowicie zachowana a procedury zabezpieczające wdrożone.
W zaistniałej sytuacji  zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wprowadzenia ograniczeń i procedur dotyczących wstepu do pomieszczeń kolokacyjnych.
Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą nastepujące ograniczenia w dostępie fizycznym do pomieszczeń kolokacynych:
1. Bezpośredni dostęp do pomieszczeń kolokacyjnych zapewniany jest tylko w sytuacjach awaryjnych lub uzasadnionych koniecznością prewencyjnego utrzymania usług.
2. Do pomieszczeń kolokacyjnych może wejśc jednocześnie jedna osoba.
3. Pomiędzy wizytami w pomieszczeniach o obiegu zamkniętym obowiązuje 30 minut przerwy na wymianę powietrza.
4. Pracownicy centrum danych mają prawo odmówić dostępu w przypadku gdy osoba wizytująca:
- wykazuje objawy infekcji (wypieki, podwyższona temperatura, kaszel, katar)
- odmawia zgody na wykonanie zdalnego pomiaru tempreratury 
- odmawia użycia środków zabezpieczajcych (użycia maseczki, rękawiczek lub użycia żelu antybakteryjnego)
5. Dostęp fizyczny do centrum danych moze wykonywać jednynie osoba wskazana na liście osób upoważnionych.
6. Zabrania się wprowadzania osób innych niz opisane w pkt.5 ( osób towarzyszących osobom upowaznionym).
7. Instalacje sprzętu, deinstalacje sprzętu, wykonywanie połączeń odbywa sie w formie jego przekazania w pomieszczeniu przejściowym i wykonywane jest na zasadach "remote hands" przez pracowników centrum danych.
8. Konieczne naprawy uszkodzeń wewnętrznych sprzętu lub wymiana podzespołów wewnętrznych odbywa się poza pomieszczeniami kolokacyjnymi w miejscu przejściowym po demontażu przez pracownika centrum danych (usługi te w godzinach biurowych są wykonywane bez opłat).
 
 
Liczymy na zrozumienie w zaistniałej sytuacji.