Aktualności

W związku z pandemią koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 na czas zamknięcia szkół oferujemy podmiotom edukacyjnym nieodpłatnie gotowe platformy platformy wirtualnych klas Big Blue Button, e-learningowe oparte o system Moodle. Oraz systemy przesyłania i gromadzenia plików oparte o OwnCloud. Wszystkie zainteresowane podmioty edukacyjne prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. W pełni wirtualne klasy z video, wirtualną tablicą oraz wirtualnym podnoszeniem ręki oraz możliwością zapisu sesji oparte o Big Blue Button także dostępne bez opłat dla zainteresowanych szkół lub nauczycieli. do korzystania z wirtualnej platformy nie potrzeba komputera - wystarczy telefon komórkowy z kamerą.
  Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż wszelkie usługi, zarówno już świadczone jak i wdrożenia nowych są zabezpieczone i wykonywane na bieżąco.
 
Ciągłośc usług jest całkowicie zachowana a procedury zabezpieczające wdrożone.
W zaistniałej sytuacji  zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wprowadzenia ograniczeń i procedur dotyczących wstepu do pomieszczeń kolokacyjnych.
Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą nastepujące ograniczenia w dostępie fizycznym do pomieszczeń kolokacynych:
 
1. Bezpośredni dostęp do pomieszczeń kolokacyjnych zapewniany jest tylko w sytuacjach awaryjnych lub uzasadnionych koniecznością prewencyjnego utrzymania usług.
2. Do pomieszczeń kolokacyjnych może wejśc jednocześnie jedna osoba.
3. Pomiędzy wizytami w pomieszczeniach o obiegu zamkniętym obowiązuje 30 minut przerwy na wymianę powietrza.
4. Pracownicy centrum danych mają prawo odmówić dostępu w przypadku gdy osoba wizytująca:
- wykazuje objawy infekcji (wypieki, podwyższona temperatura, kaszel, katar)
- odmawia zgody na wykonanie zdalnego pomiaru tempreratury 
- odmawia użycia środków zabezpieczajcych (użycia maseczki, rękawiczek lub użycia żelu antybakteryjnego)
5. Dostęp fizyczny do centrum danych moze wykonywać jednynie osoba wskazana na liście osób upoważnionych.
6. Zabrania się wprowadzania osób innych niz opisane w pkt.5 ( osób towarzyszących osobom upowaznionym).
7. Instalacje sprzętu, deinstalacje sprzętu, wykonywanie połączeń odbywa sie w formie jego przekazania w pomieszczeniu przejściowym i wykonywane jest na zasadach "remote hands" przez pracowników centrum danych.
8. Konieczne naprawy uszkodzeń wewnętrznych sprzętu lub wymiana podzespołów wewnętrznych odbywa się poza pomieszczeniami kolokacyjnymi w miejscu przejściowym po demontażu przez pracownika centrum danych (usługi te w godzinach biurowych są wykonywane bez opłat).
 
 
Liczymy na zrozumienie w zaistniałej sytuacji.
  Z dumą informujemy iż nasze serwery Cloud/VPS oferowane są już także w technologii NVMe Quattro.

W zależności od potrzeb na szybki dostęp do danych oferujemy 3 linie maszyn gdzie zasoby chmurowe oparte sa o następujące poziomy,
  • Standard - SATA Enterprise RAID 10
  • SSD Quattro - SSD RAID 10
  • NVMe Quattro - NVMe RAID10
Dzieki zastosowaniu technologii RAID 10 wszystkie nasze rozwiązania chmurowe oferują najwyższe prędkości zapisu i odczytu oraz najwięcej operacji  na sekunde w porównaniu z jakimikolwiek oferowanymi na rynku rozwiązaniami.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.
Pragniemy poinformować iż usługi Cloud/VPS oferowane przez DataHouse.pl nie są w jakimkolwiek stopniu zagrożone przez ataki wykorzystujące luki w procesorach Meltdown i Spectre. Podatność na zagrożenie Meltdown została usunięta na długo przed upublicznieniem informacji o jego istnieniu. Podatność na atak Spectre nigdy nie istniała w naszym systemie Cloud/VPS.