Klasa Tier Centrum danych - DataHouse.pl Tier3/4

Klasa Tier Centrum Danych - fakty i mity.

W związku z licznymi pytaniami pragniemy przybliżyć temat i rozwiać wątpliwości co do znaczenia i rozróżniania klas Tier Centrów Danych. Poniższa forma pytań i odpowiedzi w najprostszy sposób dostarczy konkretnych odpowiedzi.

Q: Co to jest Klasa Tier Centrum Danych ?

A: Klasa Tier Centrum danych oznacza iż dane Centrum Danych spełnia wymagania norm w danej klasie centrum danych. W odróżnieniu od cenrtyfikatu ISO27001-2013 dotyczy wymogów fizycznych i technicznych nie zaś proceduralnych jak w przypadku ISO.

Q: Czyje normy są stosowane do określenia klasy Tier Centrum Danych?

A: W zasadzie podstawową normą określającą klasę Tier jest amerykaństa norma ANSI/TIA-942. Jednakże na jej bazie powstały normy organizacji takich jak Uptime Institute (będący organizacją pożytku publicznego zrzeszającą profesjonalistów z branży z siedzibą w Santa Fe, w Nowym Meksyku). W Niemczech zaś wprowadzono program "Gwiazdek" (który w odróżnieniu od normy amerykańskiej ma 5 stopni, a nie 4 jak w normie amerykańskiej).


Q: Która klasyfikacja klasy Tier jest prawidłowa ?

A: Każda o ile powołujący się na nią doda informację według której klasyfikacji twierdzi o spełnieniu wymagań. Spełnianie wymagań np Tier 3 normy ANSI/ITU-942 nie jest jednoznaczne z klasą Tier 3 Uptime institute i zupełnie niejednoznaczne z 3 gwiazdkami normy niemieckiej. DataHouse.pl opiera się na normie ANSI/TIA-942 przedstawiając wyniki spełniania wymagań w formie tabel dla poszczególnych działów.


Q: DataHouse.pl to Centrum danych której klasy Tier ?

A: DataHouse.pl spełnia wszystkie wymogi klasy Tier 3 ANSI/ITU-942 oraz w najnowszej części centrum danych klasy Tier 4.


Q: Czy istnieją certyfikaty dla centrów danych poświadczające właściwą im klasę Tier?

A: Dla norm Uptime Institute organizacja ta wydaje certyfikaty według swojej normy. Certyfikaty takie są wydawane na każdy dział normy oddzielnie. Tak więc by dane centrum było w pełni cetryfikowane powinno mieć certyfikaty z każdego działu normy Uptime Institute. W Polsce ze względu na koszt Uptime Institute na dzień dzisiejszy wydało tylko dwa takie certyfikaty w jednym dziale dotyczącym konstrukcji budynku dla centrów w Katowicach i Toruniu. Jest także certyfikacja normy niemieckiej "według gwiazdek". Dotyczy ona na dzień dzisiejszy jedynie terytorium Niemiec.


Q: Czy w realiach naszego kraju jest możliwe spełnienie wymagań dla klasy Tier 4 centrum danych ?

A: W polskich realiach można spełnić normę ANSI/ITU-942, lecz norma Uptime Institute zwłaszcza w dziale dotyczącm zasilania w energię elektryczną wydaje się niespełnialna, zwłaszczaa z wymogiem połączenia z 2 odrębnych obszarów energetycznych (sieci energetycznych rozumianych jako odrębny system dosyłowy). Podobne wymogi występują w normie niemieckiej dla "4 gwiazdek", z tym że w tym przypadku jest duży nacisk na dosył ze źródeł odnawialnych.
ANSI/TIA-942 Tabela referencyjna Centrum Danych dla Tier 1-4 (telekomunikacja)
ukryj funkcje
 
  TIER1 TIER2 TIER3 TIER4
TELEKOMUNIKACJA        
Ogólne        
Okablowanie telekomunikacyjne oraz szafy, wsporniki i drogi kablowe zgodne ze specyfikacjami TIA. tak tak tak tak
Rozmieszczenie przepustów kablowych operatorów zewnętrznych zdywersyfikowane i odległe o minimum 20 metrów.  nie tak tak tak
Redundantne i zdywersyfikowane łącza operatorów telekomunikacyjnych.  nie  nie tak tak
Zapasowe pomieszczenie wejściowe (dla dróg kablowych) nie nie tak tak
Zapasowe pomieszczenie dystrybucyjne (dla dróg kablowych) nie nie nie opcja
Redundantne drogi okablowania szkieletowego nie nie tak tak
Redundantne okablowanie poziome nie nie nie opcja
Rutery i przełączniki sieciowe wyposażone w redundantne  zasilacze i procesory. nie tak tak tak
Zwielokrotnione routery i przełączniki sieciowe dla redundancji. nie nie tak tak
Panele kablowe, gniazda, okablowanie oznakowane zgodnie z normą ANSI/TIA/EIA-606-A aneks B. Szafy i konstrukcje wsporcze urządzeń sieciowych oznakowane z przodu i z tyłu. tak tak tak tak
Kable i łączniki oznakowane z obu końców nazwą połaczenia. nie tak tak tak
Panele i okablowanie posiada dokumentację zgodną z normą  ANSI/TIA/EIA-606-A wraz z anekesem annex B tej normy nie nie tak tak

Zielonym kolorem oznaczono spełnienie wymagania w DataHouse.pl
ANSI/TIA-942 Tabela referencyjna Centrum Danych dla Tier 1-4 (aspekty mechaniczne)
ukryj funkcje
 
  TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4
Aspekty MechaniczneOgólne        
Dostęp do wody lub kanalizacji nie związany ze sprzętem znajdującym się w centrum kolokacyjnym Dozwolone ale nie zalecane Dozwolone ale nie zalecane Niedozwolone Niedozwolone
Wartości ciśnienia w pomieszczeniu kolokacyjnym oraz pomieszczeniach powiązanych z nim zgodne z ciśnieniem na zewnątrz i pomieszczeniach nie-kolokacyjnych. Brak wymagań tak tak tak
Odpływy podłogowe zainstalowane w pomieszczeniach na skropliny z nawilżaczy oraz urządzeń kondensujących. tak tak tak tak
Systemy mechaniczne podłączone do generatora zapasowego. Brak wymagań tak tak tak
Chłodzenie płynami        
Wewnętrzne systemy chłodzenia Brak redundantnych klimatyzatorów Jeden reduntantny klimatyzator chłodzący najważniejsze obszary. Konieczna ilość klimatyzatorów konieczna do schłodzenia całego ważnego obszaru nawet po utracie jednego źródła napięcia. Konieczna ilość klimatyzatorów konieczna do schłodzenia całego ważnego obszaru nawet po utracie jednego źródła napięcia.
Kontrola wilgotności w pomieszczeniu Nawilgatnianie dostępne Nawilgatnianie dostępne Nawilgatnianie dostępne Nawilgatnianie dostępne
Zasilanie dla urządzeń Jedna ścieżka zasilania dla urządzeń. Jedna ścieżka zasilania dla urządzeń. Wiele ścieżek zasilania dla urządzeń. Połączone w sposób taki aby uzyskać jak najlepszą wydajność reduntantnego chłodzenia. Wiele ścieżek zasilania dla urządzeń. Połączone w sposób taki aby uzyskać jak najlepszą wydajność reduntantnego chłodzenia.
Odprowadzanie ciepła        
Suche chłodnice (o ile dotyczy) Brak Jedna sucha chłodnica na system Ilość chłodnic umożlwiająca obsługę danego ważnego obszaru podczas utraty jednego źródła napięcia. Ilość chłodnic umożlwiająca obsługę danego ważnego obszaru podczas utraty jednego źródła napięcia.
Chłodnice o zamkiętym obiegu (o ile dotyczny) Brak Jedna chłodnica na system Ilość chłodnic umożlwiająca obsługę danego ważnego obszaru podczas utraty jednego źródła napięcia. Ilość chłodnic umożlwiająca obsługę danego ważnego obszaru podczas utraty jednego źródła napięcia.
Pompy cyrkulacyjne Brak Jedna pompa na system Ilość pomp umożlwiająca obsługę danego ważnego obszaru podczas utraty jednego źródła napięcia. Ilość pomp umożlwiająca obsługę danego ważnego obszaru podczas utraty jednego źródła napięcia.
Orurowanie systemu Jedna ścieżka Jedna ścieżka Dwie ścieżki Dwie ścieżki
 
 

TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4
Chłodzenie wodne        
Klimatyzatory wewnętrzne Brak redundantnych klimatyzatorów Jeden klimatyzator na miejsca krytyczne.  Ilość klimatyzatorów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.  Ilość klimatyzatorów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Kontrola wilgotności dla pomieszczeń kolokacyjnych Zapewniona. Zapewniona. Zapewniona. Zapewniona.
Zasilanie dla urządzeń  Jedna ścieżka  Jedna ścieżka  Wiele ścieżek   Wiele ścieżek
Odprowadzanie ciepła        
Orurowanie wodne Pojedyncza ścieżka   Pojedyncza ścieżka Podwójna ścieżka  Podwójna ścieżka
Pompy wody  Brak  Jedna pompa na system.  Ilość pomp konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.  Ilość pomp konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem Brak Jeden redundantny Agregat   Ilość agregatów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.  Ilość agregatów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Agregaty chłodnicze chłodzone wodą Brak  Jeden redundantny Agregat  Ilość agregatów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.  Ilość agregatów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Wieże chłodnicze  Brak  Jedna reduntantna wieża  Ilość wież konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania. Ilość wież konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Wodne pompy kondensacyjne   Brak   Jedna redundantna pompa na system  Ilość pomp konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania. Ilość pomp konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Orurowanie systemu kondensacyjnego  Pojedyncza ścieżka Pojedyncza ścieżka  Podwójna ścieżka Podwójna ścieżka
 
Podwójna ścieżka
 
  TIER 1  TIER 2  TIER 3  TIER 4 
 Systemy chłodzenia powietrzem        
Wewnętrzny agregat chłodzący powietrzem. No redundant air conditioning units Jeden redundantny agregat. Ilość agregatów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.  Ilość agregatów konieczna do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla całego krytycznego obszaru podczas wystąpienia awarii jednego źródła zasilania.
Zasilanie urządzeń. Pojedyńcza ścieżka. Pojedyńcza ścieżka. Wiele ścieżek.  Wiele ścieżek.
Zardządzanie wilgotnością w pomieszczeniu. Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne
Systemy kontroli HVAC        
System kontroli HVAC Błąd systemu spowoduje awarie chłodzenia. Błąd systemu spowoduje awarie chłodzenia. Błąd systemu nie spowoduje awarii chłodzenia. Błąd systemu nie spowoduje awarii chłodzenia.
Zasilanie systemu kontroli HVAC. Pojedyńcza ścieżka Reduntantny UPS  Reduntantny UPS  Reduntantny UPS  
Kanalizacja dla systemów odprowadzania ciepła        
Podwójne źródło wody. Pojedyńcze źródło bez zapasowego. Podwójne źródło, lub jedno + zapasowe. Podwójne źródło, lub jedno + zapasowe. Podwójne źródło, lub jedno + zapasowe.
Punkty podpięcia do zasobu wody. Jeden punkt. Jeden punkt. Dwa punkty.   Dwa punkty.  
Olejowy układ paliwowy        
Zbiorniki  Jeden  Wiele Wiele Wiele 
Pompy i orurowanie dla zbiorników. Jedna pompa i jedna ścieżka orurowania. Wiele pomp, wiele ścieżek. Wiele pomp, wiele ścieżek.   Wiele pomp, wiele ścieżek.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe        
System detekcji ognia  nie tak tak tak
System zraszaczy kiedy konieczny automatyczny automatyczny automatyczny
Gazowy system gaszenia nie nie  tak, zgodny z NFPA 2001  tak, zgodny z NFPA 2001 
Detekcja dymu nie tak tak  tak
Detekcja wycieku wody nie  tak  tak tak