• PAKIETY PROMOCYJNE
  SERWERY RACK 1USERWERY RACK 2USERWERY W OBUDOWIE TOWER
 • Serwery Dedykowane
  Platformy serwerowe dla usług gier online (gameservers).Platformy serwerowe dla usług hostingowych.Platformy serwerowe dla usług wirtualizacyjnych.Serwery baz danych.Serwery usług krytycznych - Big DataSerwery danych zapasowych - Backup i szybkiego dostępu.
 • Kolokacja
  Certyfikat ISO/IEC 27001:2013Kolokacja szaf telekomunikacyjnychDzierżawa przestrzeni rakowychKolokacja serwerów RACK i TOWERStały monitoring i statystyki
 • Serwery Zarządzane
  Pełna administracja urządzeniami klienta Pełna administracja i zarządzanie serwerami dzierżawionymi Monitoring Kontrola aktualizacji i bezpieczeństwa Obsługa techniczna użytkowników usług sieciowych
Aktualnosci
W związku z pandemią koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 na czas zamknięcia szkół oferujemy podmiotom edukacyjnym nieodpłatnie gotowe platformy platformy wirtualnych klas Big Blue Button,  e-learningowe oparte o system Moodle. Oraz systemy przesyłania i gromadzenia plików oparte o OwnCloud. Wszystkie zainteresowane podmioty edukacyjne prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. W pełni wirtualne klasy z video, wirtualną tablicą oraz wirtualnym podnoszeniem ręki oraz możliwością zapisu sesji oparte o Big Blue Button także dostępne bez opłat dla zainteresowanych szkół lub nauczycieli. do korzystania z wirtualnej platformy nie potrzeba komputera - wystarczy telefon komórkowy z kamerą.
 Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy iż wszelkie usługi zarówno już świadczone oraz wdrożenia nowych usług są zabezpieczone i wykonywane na bieżąco.
Ciągłośc usług jest całkowicie zachowana a procedury zabezpieczające wdrożone.
Jednak w zaistniałej sytuacji  zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wprowadzenia ograniczeń i procedur dotyczących wstepu do pomieszczeń kolokacyjnych.
Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą nastepujące ograniczenia w dostępie fizycznym do pomieszczeń kolokacynych:
 
1. Bezpośredni dostęp do pomieszczeń kolokacyjnych zapewniany jest tylko w sytuacjach awaryjnych, lub uzasadnionych koniecznością prewencyjnego utrzymania usług.
2. Do pomieszczeń kolokacyjnych może wejśc jednocześnie jedna osoba.
3. Pomiędzy wizytami w pomieszczeniach o obiegu zamkniętym obowiązuje 30 minut przerwy na wymianę powietrza.
4. Pracownicy centrum danych mają prawo odmówić dostępu w przypadku gdy osoba wizytujaca:
- wykazuje objawy infekcji (wypieki, podwyższona temperatura, kaszel, katar)
- odmawia zgody na wykonanie zdalnego pomiaru tempreratury 
- odmawia użycia środków zabezpieczajcych (użycia maseczki, rękawiczki  lub użycia żelu antybakteryjnego udostępnionego w pomieszczeniach toalet przed wejściem na teren centum danych)
5. Dostęp fizyczny do centrum danych moze wykonywać jednynie osoba wskazana na liście osób upoważnionych.
6. Zabrania się wprowadzania osób innych niz opisane w pkt.5 ( osób towarzyszących osobom upowaznionym).
7. Instalacje sprzętu, deinstalacje sprzętu , wykonywanie połączeń odbywa sie w formie jego przekazania w pomieszczeniu przejściowym i wykonywane jest na zasadach "remote hands" przez pracowników centrum danych.
8. Konieczne naprawy uszkodzeń wewnętrznych sprzętu lub wymiana podzespołów wewnętrznych odbywa się poza pomieszczeniami kolokacjnymi w miejscu przejściowym po demontażu przez pracownika centrum danych ( usługi te w godzinach biurowych sa wykonywane bez opłat).
 
 
Liczymy na zrozumienie w zaistniałej sytuacji.
 Z dumą informujemy iż nasze serwery Cloud/VPS oferowane są już także w technologii NVMe Quattro.

W zależności od potrzeb na szybki dostęp do danych oferujemy 3 linie maszyn gdzie zasoby chmurowe oparte sa o następujące poziomy,
 • Standard - SATA Enterprise RAID 10
 • SSD Quattro - SSD RAID 10
 • NVMe Quattro - NVMe RAID10
Dzieki zastosowaniu technologii RAID 10 wszystkie nasze rozwiązania chmurowe oferują najwyższe prędkości zapisu i odczytu oraz najwięcej operacji  na sekunde w porównaniu z jakimikolwiek oferowanymi na rynku rozwiązaniami.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

W związku z pandemią koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 na czas zamknięcia szkół oferujemy podmiotom edukacyjnym nieodpłatnie gotowe platformy platformy wirtualnych klas Big Blue Button,  e-learningowe oparte o system Moodle. Oraz systemy przesyłania i gromadzenia plików oparte o OwnCloud. Wszystkie zainteresowane podmioty edukacyjne prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. W pełni wirtualne klasy z video, wirtualną tablicą oraz wirtualnym podnoszeniem ręki oraz możliwością zapisu sesji oparte o Big Blue Button także dostępne bez opłat dla zainteresowanych szkół lub nauczycieli. do korzystania z wirtualnej platformy nie potrzeba komputera - wystarczy telefon komórkowy z kamerą.
 Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy iż wszelkie usługi zarówno już świadczone oraz wdrożenia nowych usług są zabezpieczone i wykonywane na bieżąco.
Ciągłośc usług jest całkowicie zachowana a procedury zabezpieczające wdrożone.
Jednak w zaistniałej sytuacji  zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wprowadzenia ograniczeń i procedur dotyczących wstepu do pomieszczeń kolokacyjnych.
Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą nastepujące ograniczenia w dostępie fizycznym do pomieszczeń kolokacynych:
 
1. Bezpośredni dostęp do pomieszczeń kolokacyjnych zapewniany jest tylko w sytuacjach awaryjnych, lub uzasadnionych koniecznością prewencyjnego utrzymania usług.
2. Do pomieszczeń kolokacyjnych może wejśc jednocześnie jedna osoba.
3. Pomiędzy wizytami w pomieszczeniach o obiegu zamkniętym obowiązuje 30 minut przerwy na wymianę powietrza.
4. Pracownicy centrum danych mają prawo odmówić dostępu w przypadku gdy osoba wizytujaca:
- wykazuje objawy infekcji (wypieki, podwyższona temperatura, kaszel, katar)
- odmawia zgody na wykonanie zdalnego pomiaru tempreratury 
- odmawia użycia środków zabezpieczajcych (użycia maseczki, rękawiczki  lub użycia żelu antybakteryjnego udostępnionego w pomieszczeniach toalet przed wejściem na teren centum danych)
5. Dostęp fizyczny do centrum danych moze wykonywać jednynie osoba wskazana na liście osób upoważnionych.
6. Zabrania się wprowadzania osób innych niz opisane w pkt.5 ( osób towarzyszących osobom upowaznionym).
7. Instalacje sprzętu, deinstalacje sprzętu , wykonywanie połączeń odbywa sie w formie jego przekazania w pomieszczeniu przejściowym i wykonywane jest na zasadach "remote hands" przez pracowników centrum danych.
8. Konieczne naprawy uszkodzeń wewnętrznych sprzętu lub wymiana podzespołów wewnętrznych odbywa się poza pomieszczeniami kolokacjnymi w miejscu przejściowym po demontażu przez pracownika centrum danych ( usługi te w godzinach biurowych sa wykonywane bez opłat).
 
 
Liczymy na zrozumienie w zaistniałej sytuacji.
 Z dumą informujemy iż nasze serwery Cloud/VPS oferowane są już także w technologii NVMe Quattro.

W zależności od potrzeb na szybki dostęp do danych oferujemy 3 linie maszyn gdzie zasoby chmurowe oparte sa o następujące poziomy,
 • Standard - SATA Enterprise RAID 10
 • SSD Quattro - SSD RAID 10
 • NVMe Quattro - NVMe RAID10
Dzieki zastosowaniu technologii RAID 10 wszystkie nasze rozwiązania chmurowe oferują najwyższe prędkości zapisu i odczytu oraz najwięcej operacji  na sekunde w porównaniu z jakimikolwiek oferowanymi na rynku rozwiązaniami.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Datahouse - nowoczesne data center

,

serwery dedykowane

,

serwery VPS

DataHouse.pl od 2000 roku świadczy uslugi kolokacji, dzierżawy i administracji serwerów i urządzeń telekomunikacyjnych.
Jakkolwiek marka DataHouse.pl powstała dopiero w roku 2005 to fizycznie usługi kolokacyjne świadczone były bezpośrednio pod szyldem właściciela obecnego znaku towarowego, czyli po prostu Etop.

Zasoby sieciowe DataHouse.pl oraz wymiana ruchu z inymi operatorami telekomunikacyjnymi oparta jest całkowicie o infrastrukturę Etop sp. z o.o. - operatora istniejącego od 2000 roku na rynku telekomunikacyjnym, mogącego się poszczycić wysoką jakością usług i niespotykaną u innych operatorów elastycznością we wdrażaniu usług nawet najbardziej wymagających klientów.
Korzystamy z technologii:
Copyright © 2007-2012 Warszawa / Warsaw, Poland - eTOP Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwery dedykowane, kolokacja, serwery VPS